Oferty

Oferty

1 300 000 PLN

Pomorskie, Rewa
Oferta nr: SV01904
301.00 m2
16

1 300 000 PLN

Pomorskie, Rewa
Oferta nr: SV01905
301.00 m2
16

1 534 216 PLN

Pomorskie, Gdynia Działki Leśne
Oferta nr: SV01901
132.26 m2
1

1 535 840 PLN

Pomorskie, Gdynia Działki Leśne
Oferta nr: SV01902
132.40 m2
1

1 650 000 PLN

Pomorskie, Gdańsk Osowa
Oferta nr: SV01918
861.00 m2
10

301 455 PLN

Pomorskie, Kierzkowo
Oferta nr: SV01914
10395.00 m2

1 200 000 PLN

Pomorskie, Gdynia Śródmieście
Oferta nr: SV01888
58.40 m2
2

310 000 PLN

Pomorskie, Rumia
Oferta nr: SV01923
583.00 m2

819 000 PLN

Pomorskie, Rumia
Oferta nr: SV01925
2100.00 m2

750 000 PLN

Pomorskie, Wejherowo
Oferta nr: SV01891
156.00 m2
4

450 000 PLN

Pomorskie, Gdynia Śródmieście
Oferta nr: SV01926
76.00 m2
3