Oferty

Oferty

265 000 PLN

Pomorskie, Rumia
Oferta nr: SV01835
583.00 m2

395 000 PLN

Pomorskie, Kowale
Oferta nr: SV01874
53.62 m2
3

990 000 PLN

Pomorskie, Sopot Dolny
Oferta nr: SV01860
73.20 m2
2

545 000 PLN

Pomorskie, Sopot Dolny
Oferta nr: SV01875
47.70 m2
2

85 000 PLN

Pomorskie, Gościcino
Oferta nr: SV01786
1541.00 m2

1 200 000 PLN

Pomorskie, Gdynia Śródmieście
Oferta nr: SV01888
58.40 m2
2

375 000 PLN

Pomorskie, Wejherowo
Oferta nr: SV01890
128.17 m2
4

365 000 PLN

Pomorskie, Wejherowo
Oferta nr: SV01889
127.27 m2
4

95 000 PLN

Pomorskie, Paraszyno
Oferta nr: SV01886
3274.00 m2

960 000 PLN

Pomorskie, Rumia
Oferta nr: SV01896
360.00 m2
6

790 000 PLN

Pomorskie, Wejherowo
Oferta nr: SV01891
156.00 m2
4

255 007 PLN

Pomorskie, Przyjaźń
Oferta nr: SV01877
3088.00 m2

390 000 PLN

Pomorskie, Karwia
Oferta nr: SV01899
82.40 m2
4

390 000 PLN

Pomorskie, Karwia
Oferta nr: SV01900
84.50 m2
4

390 000 PLN

Pomorskie, Karwia
Oferta nr: SV01898
84.50 m2
4

390 000 PLN

Pomorskie, Karwia
Oferta nr: SV01897
82.40 m2
4

124 732 951 PLN

Pomorskie, Gdynia
Oferta nr: SV01901
132.26 m2

1 248 650 PLN

Pomorskie, Gdynia
Oferta nr: SV01902
132.40 m2

2 500 000 PLN

Pomorskie, Sopot Dolny
Oferta nr: SV01885
128.00 m2
3

1 450 000 PLN

Pomorskie, Rumia
Oferta nr: SV01862
9270.00 m2

1 300 000 PLN

Pomorskie, Rewa
Oferta nr: SV01904
301.00 m2
16

1 300 000 PLN

Pomorskie, Rewa
Oferta nr: SV01905
301.00 m2
16